ZMĚNA v systému rezervace a rušení termínů

• Na objednaný termín budete nejpozději dva dny předem upozornění formou SMS nebo emailem, kde budete vyzváni k potvrzení termínu. Pokud Vaše potvrzení neobdržíme, bude Váš termín stornován.

• Zrušení již potvrzeného termínu provádějte prosím nejpozději 24 hodin před plánovaným výkonem. V opačném případě může zubní centrum žádat zaplacení náhrady ztraceného času ve výši 1500,-Kč za každou hodinu sjednaného termínu.

ZMĚNA v systému rezervace a rušení termínů

• Na objednaný termín budete nejpozději dva dny předem upozornění formou SMS nebo emailem, kde budete vyzváni k potvrzení termínu. Pokud Vaše potvrzení neobdržíme, bude Váš termín stornován.

• Zrušení již potvrzeného termínu provádějte prosím nejpozději 24 hodin před plánovaným výkonem. V opačném případě může zubní centrum žádat zaplacení náhrady ztraceného času ve výši 1500,-Kč za každou hodinu sjednaného termínu.

PO - PÁ (8.00-15.00) +420 774 423 471 zubni@medikap.cz
Menu

MUDr. et MUDr. Radovan Mottl

lékař

Odborný lékař s atestací z maxilofaciální chirurgie. Zaměřuje se na stomatochirurgii a implantologii v zubním centru MEDIKAP. 

Vedoucí lékař na oddělení dentoalveolární chirurgie Stomatologické kliniky FNHK.

 

1998 - absolvent oboru Všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2002 - absolvent oboru Zubní lékařství na  1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2005 - 1.atestace v oboru všeobecná stomatologie

2005 - osvědčení pro výkon povolání praktický zubní lékař

2006 - osvědčení pro výkon povolání odborný zubní lékař stomatochirurg

2010 - Zertifikat: Management der Extractionalveole und Sofortimplantation

2011 - Zertifikat: Anatomie und Operative Techniken: ein Implantationskurs an Humanpräparaten

2012 - 2. atestace v oboru orální a maxilofaciální chirurgie

2013 -  postgraduální studium na téma zlomeniny spodiny očnice 

Odborná praxe

2002 - 2010 - Fakultní nemocnice Hradec Králové - Oddělení dentoalveolární chirurgie a  ústní, čelistní a obličejové chirurgie

2007 - 2010 - Zubní centrum Ohrazenice s.r.o., Pardubice

2007 - 2010 - Zubní centrum Krejcárek s.r.o., Praha

2010 - 2011 - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Eberswalde, Německo

2010 - 2018 - soukromá zubní praxe MUDr. et MDDr. Jiřího Kaplana, Pardubice

2011 - doposud - Fakultní nemocnice Hradec Králové - Oddělení dentoalveolární chirurgie a  ústní, čelistní a obličejové chirurgie

2014 - doposud - Zubní studio Hradec Králové

2018 - doposud - MEDIKAP s.r.o., Pardubice

Členství v odborných společnostech

Společnost orální a maxilofaciální chirurgie

ITI společnost

AOCMF společnost

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku 

Head and Neck Cancer society

Články v odborných časopisech

1. Radovan Slezák; Radovan Mottl: Malé ilustrované repetitorium - Akutní exacerbace chronické periodontitidy dolních řezáků. LKS - Časopis České stomatologické komory, 2004, 14, 9, str. 27-28, ISSN 1210-3381.

2. Radovan Mottl: Malé ilustrované repetitorium - Periostitida alveolárního výběžku dolní čelisti. LKS - Časopis České stomatologické komory, 2005, 15, 11, str. 19-20, ISSN 1210-3381.

3. Jan Laco; Eva Šimáková; Radovan Slezák; Luboš Tuček; Radovan Mottl; Josef Špaček; Aleš Ryška: Low Grade Myofibroblastic Sarcoma of Tongue: a Case Report Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2006, 42, 3, str. 150-153, ISSN 1210-7875.

4. Radovan Mottl; Jan Laco; David Belada; Věra Tyčová: Difuzní B-velkobuněčný lymfom gingivy - popis případu. Lékařské zprávy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 2007, 52, 1, str. 47-52, ISSN 0457-4206.

5. Alena Pavlicová; Lenka Vavřičková; Radovan Slezák; Radovan Mottl: Vlastní zkušenosti s léčbou bisfosfonáty indukovanou osteonekrózou čelistních kostí. LKS (Lékařská komora stomatologů.), 2010, 20, 5, str. 104-108, ISSN 1210-3381.

6. Jan Laco; Aleš Ryška; Petr Čelakovský; Helena Doležalová; Radovan Mottl; Luboš Tuček: Chronic sclerosing sialadenitis as one of the immunoglobulin G4-related diseases: a clinicopathological study of six cases from Central Europe Histopathology. 2011, 58, 7, str. 1157-1163, ISSN 0309-0167.

7. Radovan Mottl; Radovan Slezák; Alena Feuermannová; Jan Laco; Alena Mottlová; Zuzana Janovská: Izolované zlomeniny spodiny očnice. Česká Stomatologie a Praktické zubní lékařství, 2014, 114-62, 5, str. 61-68, ISSN 1213-0613.

8. Zuzana Janovská; Radovan Mottl; Radovan Slezák: Experience with the treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw. Biomedical Papers, 2015, 159, 2, str. 313-317, ISSN 1213-8118. http://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2015/02/25.pdf

9. Jan Laco; Kateřina Kamarádová; Radovan Mottl; Alena Mottlová; Helena Doležalová; Luboš Tuček; Kamila Žatecková; Radovan Slezák; Aleš Ryška: Plasma cell granuloma of the oral cavity-a mucosal manifestation of immunoglobulin G4-related disease or a mimic? Virchows Archiv, 2015, 466, 3, str. 255-263, ISSN 0945-6317. http://link.springer.com/article/10.1007/s00428-014-1711-6

10. Jan Laco; Kateřina Sieglová; Hana Vošmiková; Pavel Dundr; Kristýna Němejcová; Jaroslav Michálek; Petr Čelakovský; Viktor Chrobok; Radovan Mottl; Alena Mottlová; Luboš Tuček; Radovan Slezák; Marcela Chmelařová; Igor Sirák; Milan Vošmik; Aleš Ryška: The presence of high-risk human papillomavirus (HPV) E6/E7 mRNA transcripts in a subset of sinonasal carcinomas is evidence of involvement of HPV in its etiopathogenesis. Virchows Archiv, 2015, 467, 4, str.405-415, ISSN 0945-6317.

11. Jan Laco; Radovan Mottl; Walter Höbling; Stephan Ihrler; Petr Grossmann; Alena Skálová; Aleš Ryška: Cyclin D1 expression in ectomesenchymal chondromyxoid tumor of the anterior tongue. International Journal of Surgical Pathology, 2016, 24, 7, str. 586-594, ISSN 1066- 8969. http://ijs.sagepub.com/content/24/7/586.long

12. SUCHÁNEK, Jakub; MOTTL, Radovan. Hyaluronová kyselina v léčbě alveolitis sicca. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství, 2016, roč. 116-64, č. 3 (Praktické zubní lékařství), s. 47 příl. ISSN: 1213-0613.

Publikace

1. Jan Laco; Marcela Chmelařová; Hana Vošmiková; Kateřina Sieglová; Ivana Bubancová; Pavel Dundr; Kristýna Němejcová; Jaroslav Michálek; Petr Čelakovský; Radovan Mottl; Igor Sirák; Milan Vošmik; Aleš Ryška: SMARCB1/INI1-deficient sinonasal carcinoma shows methylation of RASSF1 gene: A clinicopathological, immunohistochemical and molecular genetic study of a recently described entity Pathology: Research and Practice, 2017, 213, 2, str. 133-142, ISSN 0344-0338. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0344033816302813?via%3Dihub

2. Jan Laco; Helena Kovaříková; Marcela Chmelařová; Hana Vošmiková; Kateřina Sieglová; Ivana Baranová; Pavel Dundr; Kristýna Němejcová; Jan Michálek; Petr Čelakovský; Radovan Mottl; Igor Sirák; Milan Vošmik; Ivo Marek; Tomáš Geryk; Jan Mejzlík; Jana Šatanková; Aleš Ryška: Analysis of DNA methylation and microRNA expression in NUT (nuclear protein in testis) midline carcinoma of the sinonasal tract: a clinicopathological, immunohistochemical and molecular genetic study. Neoplasma (Bratislava), 2018, 65, 1, str. 113-123, ISSN 0028- 2685.

 

Autor a  absolvent řady  přednášek, kurzů a kongresů u nás i v zahraničí

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
https://www.high-endrolex.com/44